top of page

Bitki için iyi bir yetiştirme ortamı hazırlanması son derece önemlidir. Bitki bu ortamdan ihtiyacı olan suyu ve besin maddelerini kolaylıkla ve optimum  düzeyde alabilmelidir. Ortamın fiziksel ve kimyasal yapısı köklenmeye büyük ölçüde etki yapar. İyi ve kaliteli bir yetiştirme ortamı bitki kalitesini yükseltir. Harç hazırlanırken, karışımı oluşturacak toprak, torf, mil, gübre gibi materyaller genellikle belirli oranlarda tabakalar halinde üst üste yığılarak karıştırılır ve elenir. Hazırlanan toprak harcının analizi yapılarak malzemenin fiziksel ve göz önünde bulundurularak kimyasal yapısının bilinmesi ve yetiştirilecek olan türün istekleri uygulamaların yapılması gerekir.

' İLKESİ BAŞARI OLANIN TERCİHİ BİZ OLURUZ'

bottom of page